1. bi-mga
 2. základní nástroje pro výběr

Základní nástroje pro výběr

Obsah:

Jednoduchý postup

Základním úkolem je často izolovat objekt ze scény, aby ho bylo možné vložit do scény jiné. Jednoduchý postup pro vyjmutí objektu ze scény:

 1. použít vybraný nástroj pro výběr
  • laso - vybranou oblastí je polygon
  • magická hůlka - vybírá oblast dle barvy/jasu, je možné kombinovat, dobé pro kontrastní oblasti
  • nůžky - umožňuje přichytávání
 2. Select > Toggle quick mask pro přechod do módu umužňující rychlou úpravu masky
 3. dodatečné úpravy vybrané oblasti pomocí štětce nebo tužky
 4. copy-paste do nové vrstvy

Výběr pomocí masky

Tímto postupem dojde ke ztrátě jakékoliv původní informace a výřez je možné pouze zmenšovat, není možné se vrátit zpět. Tomu je možné předejí pomocí masky:

 1. vezmu fotografii ze které budu vyřezávat src
  gui
 2. vyberu si nástroj pro výběr
 3. nástroje pro výběr
 4. nahrubo vyberu objekt
  výběr
 5. v menu Select zvolím Toggle Quick Mask
  toggle quick mask
 6. po přepnutí
  quick mask
 7. v režimu úpravy masky vezmu vhodný štětec/tužku/gumu...
  drawing tools
 8. ...a s vhodným nastavením poloměru, tvrdosti atd. opravím špatně vybrné části
  drawing tools
 9. když jsem s úpravou spokojený, přepnu se zpět z režimu Quick Mask
  toggle quick mask again
 10. v pravém dolním rohu vyberu ikonu masky
  create mask
 11. vyskočí dialog, zvolím možnost Selection a potvrdím Add
  create mask
 12. a dostanu izolovaný objekt
  final image

Materiály pro info