1. bi-mga
  2. zadání semestrální práce

Zadání semestrální práce

Téma je Čím přijede za 20 let na sraz absoloventů ČVUT FIT?. Semestrální práce se bude skládat ze tří částí - retuše, vektorizace obrazu a 3D modelování. Každá část semestrální se skládá ze dvou podčástí - samotného výtvoru a dokumentace. Část bez dokumentace nemůže být uznána. Výjimku tvoří individuální zadání.

Držte se zadání semestrální práce na courses.

Hodnotí se podle pravidel zde. Na posledním cvičení proběhne prezentace vytvořených prací v SAGElabu, informace ohledně prezentací budou včas doplněny, pro prezentaci budou potřeba výstupy jednotlivých částí semestrálky, narozdíl od dokumentace nemusí být dílčí výsledky součástí prezentace.

FAQ & Tips

Struktura odevzdávání semestrální práce

Doporučuju dodržet tuto strukturu, zvýrazněné prvky se týkají aktuálního odevzdávání. Dodržujte velká a malá písmena i u koncovek - pozor na Windows! Nedávejte prosím do rootu 4K a 8K soubory soubory u retuše, dejte je jen do vnitřního adresáře, do kořenového adresáře dejte zmenšenou verzi (okolo HD rozlišení).

Retuš (Gimp, 17 bodů)

Vytvořte retuš zvoleného dopravního prostředku, tak aby byly splněny požadavky uvedené na courses.

Nápady na vlivy prostředku do okolí:

Příklady zdrojových fotografií, zdroj fotografie 1, zdroj fotografie 2

Příklad výstupu (který by nebyl na plný počet bodů)

Vektorizace (Inkscape, 17 bodů)

Cílem je vyzkoušet si automatickou vektorizaci, vektorizaci překryvem a vektorizaci obtahem. Požadavky opět na courses.

3D model (Blender, 24 bodů)

Vytvořte 3D model dopravního prostředku a výsledný render proveďte co nejuvěřitelněji fotorealisticky v rámci použitých světelných zdrojů. Úloha je za více bodů než předchozí. Požadavky na práci na courses.